\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Interne rentabiliteit

Wie kan mij vertellen wat de volgende formule betekent? En hoe die werkt? Gaat over interne rentabiliteit van een investeringsproject.

n CFt
$\sum$ ---- = 0
t=1 (1+i)t

arie
Student hbo - donderdag 3 februari 2005

Antwoord

Arie, de formule moet beginnen bij t=0 want CF0=de investering. Nu de betekenis: een investering levert opbrengsten op, de Cash Flows genoemd. De interne rentabiliteit van het project is het percentage waarvoor de contante waarde van de CFs gelijk is aan de investering.

Voorbeeld: investering=1000. De kasstromen de komende vier jaren zijn 80, 80, 80, 1080. Wat is de rentabiliteit?

$
\eqalign{\frac{{80}}
{{1 + i}} + \frac{{80}}
{{\left( {1 + i} \right)^2 }} + \frac{{80}}
{{\left( {1 + i} \right)^3 }} + \frac{{1080}}
{{\left( {1 + i} \right)^4 }} = 1000}
$

Antwoord: i=0,08, dus 8%.
Hopelijk zo duidelijk.

kn
dinsdag 8 februari 2005

Re: Interne rentabiliteit
Re: Interne rentabiliteit

©2001-2023 WisFaq