\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Logaritmische vergelijking met verschillende grondtallen

Hallo,

Ik kom misschien heel stom over maar ik heb blijkbaar ergens iets gemist tijdens de Wiskunde lessen. Ik heb alle vragen op wisfaq doorgelezen maar heb het antwoord er niet direct uit kunnen afleiden.

Ik heb de vergelijking 3log(2) = 9log(x). Hieruit moet ik x afleiden. Ik heb alle regeltjes doorlopen maar ik weet niet hoe ik dit op moet lossen. Moet ik beide kanten vermenigvuldigen of delen en zo ja, wat gebeurt er dan.

Alvast bedankt voor jullie hulp!

Koen
Student hbo - dinsdag 4 januari 2005

Antwoord

De logaritmen moeten dezelfde basis hebben. Gebruik hier voor de rekenregel

alog(b).blog(c) = alog(c)

Ik onthou die zelf gemakkelijk via de veralgemening

alog(b).blog(c)...ylog(z) = alog(z)

Die kan je vergelijken met produkten van matrices, als je die kent:

(axb).(bxc)....(yxz)=(axz)


dinsdag 4 januari 2005

©2001-2022 WisFaq