\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Logaritme oplossen

Opdracht:
Om na te gaan welke vissoorten gevaar lopen uit te sterven wordt gekeken naar de paaistand, dit is het aantal ton vis dat voor nakomelingen kan zorgen. Een van de vissoorten waar het niet goed mee gaat is de kabeljauw. DE paaistand daarvan is per 1-1-2005 naar schatting 30000. wanneer per 1-1-2005 een vangstverbod wordt doorgevoerd verwacht men dat de paaistand P zich ontwikkelt volgens de formule: logP=4,5+0,1Ět (t= aantal jaren vanaf 1-1-2005)

1) bereken de verwachte paaistand per 1-1-2005 volgens deze formule.
2) herschrijf de formule zo dat je direct de paaistand op elk gewenst moment kan bereken. P=.......

Wat ik niet begrijp is hoe je bij vraag 1 de formule moet invullen, en bij vraag 2 snap ik echt niet hoe je deze formule moet veranden tot P=....

Bij voorbaat dank..

Anonie
Leerling bovenbouw havo-vwo - dinsdag 22 juni 2004

Antwoord

t is het aantal jaren vanaf 1-1-2005. Op 1-1-2005 is dus t=0

Voor vraag 2 moet je gebruik maken van de definitie glog(a)=b als gb=a

10log(P)=4,5+0,1tP=104,5+0,1t

Zie Formulekaart Havo/Vwo

wl
dinsdag 22 juni 2004

©2001-2021 WisFaq