\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Het doen van uitspraken over representativiteit

Hallo Wisfaq,

Op dit moment zijn we bezig met de verwerking van de binnengekomen enquetes.
We hebben al verscheidene uitkomsten gekregen en proberen die op papier te zetten. Helaas zijn we er al wel achter dat we niets kunnen zeggen over de representativiteit want er zijn over ons onderwerp verder geen gegevens beschikbaar.

we hebben van de 555 bedrijven (populatie) 392 benaderd. De respons is 99. Kunnen we nu alleen maar uitspraken doen over de respons? Bij bijvoorbeeld Mann-Withney toetsen wordt als uitkomst altijd gemeld dat de steekproeven wel/niet uit dezelfde populaties afkomstig zijn?

Hopelijk kunt u ons snel helpen.

Mvg!

e de l
Student universiteit - woensdag 2 juni 2004

Antwoord

Je zou wellicht nog kunnen generaliseren...maar wel met mogelijk een behoorlijke onnauwkeurigheid. Beter was het overigens geweest om alle 555 bedrijven te benaderen.
Wat je met de Mann Withney toets wil is me trouwens een raadsel. Meestal is het gebruiken van Mann Whitney namelijk niet zo'n goede keus.


zaterdag 5 juni 2004

 Re: Het doen van uitspraken over representativiteit 

©2001-2021 WisFaq