\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

3 schakelaars en 1 lamp

ER zijn drie schakelaars beneden en een lamp op zolder, u mag een keer gaan kijken of ze brand. Hoe weet ik welke schakelaar ik moet bedienen?

Stroob
2de graad ASO - zondag 18 januari 2004

Antwoord

Het probleem is dat als je 1 schakelaar aan zet en je gaat kijken en de lamp niet brandt, dat je nog niet zeker weet wat de juiste schakelaar is (je weet enkel dat het 1 van de 2 overblijvende is).

Maar het kan wel als volgt:
  • de eerste schakelaar zet je aan
  • de tweede schakelaar zet je aan, laat je een paar minuten branden, en doe je terug uit
  • de derde schakelaar laat je gewoon uit
Je gaat naar boven en:
  • als de lamp brandt, is het schakelaar 1
  • als de lamp uit is, en de lamp voelt warm aan (= niet-wiskunig element en werd niet vermeld in de opgave, omdat het anders te eenvoudig zou zijn), is het schakelaar 2
  • als de lamp uit is, en de lamp voelt koud aan, is het schakelaar 3
Groetjes,


zondag 18 januari 2004

 Re: 3 schakelaars en 1 lamp 

©2001-2021 WisFaq