\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Vijf meisjes op een weegschaal

hallootjes,

5 meisjes gaan in tweetallen in elke combinatie op een weegschaal staan. de gewichten die ze aflezen zijn 90kg, 92kg, 93kg, 94kg, 95kg, 96kg, 97kg, 98kg, 100kg en 101kg. hoe zwaar zijn de meisjes samen?
a 10
b 20
c 30
d 55
e 125

esther
Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo - zondag 4 januari 2004

Antwoord

Noem de meisjes A,B,C, D en E.
Omdat alle combinaties van 2 meisjes zwaarder zijn dan 90 kilo wegen A,B,C en D samen meer dan 180 kilo.
Het juiste antwoord staat er dus niet bij.
De mogelijke combinaties zijn
AB,AC,AD,AE,BC,BD,BE,CD,CE en DE.
Brengt dit je op een idee?


zondag 4 januari 2004

©2001-2024 WisFaq