\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Verwante hoeken

Ik zit wat in de war met anticomplementaire hoeken:
is de definitie: aen b zijn anticomplementair als en slechts als a-b=90 of abs(a-b)=90???
Met voorbeelden:
zijn 20 en 110 anticomplementair?
zijn 20 en -70 ook anticomplementair?
Graag een reactie!

clo
Docent - dinsdag 28 oktober 2003

Antwoord

De eerste definitie zou volstrekt zinloos zijn, aangezien dat zou leiden tot "onlogische" stellingen als "wanneer a en b anticomplementair zijn, dan zijn b en a dat niet".

Ik heb nooit het nut ingezien om dergelijke hoekenparen van een naam te voorzien, behalve dan om de eenvoudigste goniometrische identiteiten uitspreekbaar te maken in een taalkundige zin.


dinsdag 28 oktober 2003

©2004-2020 WisFaq