\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Multiplicatieve reeks

LS

Is er iets bekend over de eventuele limiet voor n naar
oneindig van
(1/2)*(3/4)*(7/8)*(15/16)*(31/32)*...*((2^n-1)/2^n)...

Ik vind maar weinig over dit soort reeksen, behalve
dan het bekende produkt van Wallis.

Natuurlijk kan men even goed kijken naar de somreeks
ln(1/2)+(ln(3/4)etc....

P.v.Du
Docent - zaterdag 11 oktober 2003

Antwoord

Kijk eens op

http://mathworld.wolfram.com/TreeSearching.html

naar de grootheid Q

Een andere leuke die wel eenvoudig te vinden is, is het oneindige produkt van factoren (1-1/n2)


zaterdag 11 oktober 2003

©2004-2020 WisFaq