\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Wiskundige modellen bij loonstijging

Een van mijn ll wil graag een profielwerkstuk willen maken over wiskundige modellen die gebruikt worden om bv bij een gegegeven loonstijging het effect op het financieringstekort van de overheid te kunnen berekenen.

Waar kan ik dergelijke modellen vinden?
Al vast bedankt voor de te nemen moeite.

W.Blau
Docent - zaterdag 11 oktober 2003

Antwoord

Oei, eerst zeggen dat dit geen eenvoudige materie is. Maar als de leerling het echt wil proberen, kan hij of zij ervoor gaan. Wel best ervan gewissen of je leerling een grondige economische basiskennis heeft, kwestie van niet elk begrip te moeten opzoeken. Wiskundig gezien is het niet zo heel zwaar. Het zijn vooral heel wat vergelijkingen die herschreven en ingevuld moeten worden in andere vergelijkingen, en de variabelen zijn steeds 'economische factoren' (zoals inflatie, werkgelegenheid, belastingen).

Wat de zaak bemoeilijkt is dat er heel wat gevolgen zijn van een loonstijging, dit creŽert inflatie wat zijn invloed heeft op de consumtie, dit heeft dan weer invloed op de BTW-inkomsten van de staat, ... en ga zo maar door. De werkelijkheid correct beschrijven via een model zou niet echt haalbaar zijn, maar er zijn gelukkig wel vereenvoudigingen.

Het meest gebruikte basismodel is het 'competing claims' model (dat ook verder uitbreidbaar is om realistischer te worden).
Layard, R en Nickel, 1986, 'Unemployment in the UK', Economica, 53, p. 121-166
Carlin, W. en Soskice, 1990, 'Macroeconomics and the Wage Bargain', Oxford, Oxford University Press
Layard, R., Nickel en Jackman, 1991, 'Unemployment', Oxford, Oxford University Press

Je krijgt hier een model en dat geeft als resultaat na uitwerking het Bruto Binnenlands Product (BBP). Als je dan vergelijkt voor en na de loonstijging krijg je het verschil in BBP door de loonstijging. Dit kan ook al interessant zijn als eindresultaat. Voor het financieringstekort kan men proberen van het BBP naar het financieringstekort te gaan (maar dat is niet handig). Beter is dan om in de vergelijkingen van het model te kijken welke vergelijkingen van belang zijn voor de overheidsbegroting (vb werkloosheidsuitkeringen, patronale bijdragen, ...) en zo de invloed te bekijken.

Voor overig materiaal kan je op zoek gaan in een universiteitsbibliotheek naar (hand)boeken over economische politiek en macro-economie. Daar staat vaak een hoofdstuk in over loonvorming en dat is wel een belangrijke basis. In handboeken over economische politiek zal het 'competing claims' model vaak ook besproken worden.

Van Poeck, A., 'Economische politiek, principes en ervaringen', 1999, Garant, Leuven/Appeldoorn

Nog veel succes en problemen of vragen mag je steeds laten horen.

Groetjes,


maandag 13 oktober 2003

©2004-2020 WisFaq