\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Tegengestelde vectoren

vector AA' (met pijltje erboven) en vector BB' noemen we gelijke vectoren indien ze zelfde lengte, zelfde richting en zelfde zin hebben.
Vector AB en vector BA noemt men tegengestelde vectoren.
Wanneer nu vectoren AB en CD gelijke vectoren zijn en
de tegengestelde vector van AB is BA
mag ik dan zeggen dat
de tegengestelde vector van CD ook BA is ?

Rita V
Docent - dinsdag 9 september 2003

Antwoord

Naar aanleiding van je aanvullende informatie:
De vector AB heeft dus:
een lengte nl. |AB|,
een richting nl. die van de rechte AB,
een zin, van A naar B, aangegeven door een pijl.
Je mag dus zeggen dat de tegengestelde vector van CD en de vector BA gelijke vectoren zijn, omdat zij dezelfde lengte, dezelfde richting en dezelfde zin hebben.
groet,


woensdag 10 september 2003

©2004-2020 WisFaq