\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Algebra van Boole

Kunt u mij vertellen wat axioma's te maken hebben met de Algebra van Boole?

De Boe
3de graad ASO - woensdag 7 mei 2003

Antwoord

Kort gezegd, een Boole-algebra kan gebruikt worden bij het onderzoek naar de validiteit van axiomastelsels.
Axiomastelsels dienen aan bepaalde voorwaarden te voldoen: niet-strijdigheid, volledigheid, onafhankelijkheid. Het is (bijvoorbeeld) niet eenvoudig te onderzoeken of opgestelde axioma's onafhankelijk van elkaar zijn. Bij dat onderzoek kan dan soms gebruik gemaakt worden van een Boole-algebra.


donderdag 8 mei 2003

©2001-2024 WisFaq