Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

P-waarde berekenen

Goedemiddag dames en heren,

Kunt u ons helpen met het volgende probleem? Wij zijn samen met onze dochter aan het onderzoeken of er een verband is tussen de leeftijden van de mannen en vrouwen. Wij hebben na lang zwoegen het nodige kunnen uitrekenen. Helaas lopen wij vast bij de laatste stap.

Gegevens
man	vrouw
22 25
26 21
28 22
25 34
29 26
34 28
27 24
25 26
23 27
25 28
27 22
29 25
27 28
22 22
30 30
22 22
Hypothese
H0: er is geen verband tussen leeftijd man en leeftijd vrouw
H1: er is een positief verband tussen leeftijd man en leeftijd vrouw

Vrijheidsgraden
De toetsingsgrootheid heeft een t-verdeling met n Ė 2 vrijheidsgraden. In dit voorbeeld is het aantal vrijheidsgraden dus 16 Ė 2 = 14.

P-waarde
De correlatiecoŽfficiŽnt r= 0,2403. Hieruit volgt dat de toetsingsgrootheid t= 0,93. Dus p-waarde = P(t$>$0,93)= 1-P(t$<$0,93)=....???

Wij kunnen vanaf hier helaas niet verder. Kunt u ons uitleggen en helpen om de P-waarde uit te rekenen? Onze dochter maakt gebruik van een TI-84 Plus CE-T. Daarnaast vroegen wij het ons af of deze manier de juiste methode is om dit vraagstuk te beantwoorden.

Bij voorbaat dank voor de ondersteuning.

Met vriendelijke groet,

Corina

Corina
Ouder - zondag 17 oktober 2021

Antwoord

Wij komen zo helaas niet veel verder. Ik heb een mailtje gestuurd voor extra informatie. Ik kan wel verder uitwerken indien ik de gevraagde info heb. Dan graag als reactie op dit antwoord.

Nog een andere vraag: kunnen beide groepen gezien worden als steekproeven uit twee (veel) grotere deelpopulaties?

De formulering van de hypothesen is niet consistent. De formulering van H0 duidt op een tweezijdige toets, H1 (met de toevoeging van positief) lijkt eenzijdig, maar welke richting dan?

Bij mannen vind ik gemiddelde 26,3125 en standaarddev sm = 3,30
Bij vrouwen gemiddelde 25,6250 en standaarddev sv = 3,52

Nu is de vraag of in werkelijkheid die standaarddeviaties als gelijk mogen worden aangenomen of juist niet. In beide gevallen lijken mij die vrijheidsgraden overigens onjuist.

Van correlatie is zeker geen sprake. Daarvoor heb je twee reeksen met gekoppelde (afhankelijke) waarnemingen nodig en dat is hier niet het geval.

Dus hier houdt de eerste poging even op. Met de gevraagde aanvullende informatie wil ik nog wel een tweede poging wagen.

Met vriendelijke groet
JaDeX

jadex
zondag 17 oktober 2021

©2001-2024 WisFaq