Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

 Dit is een reactie op vraag 91378 

Re: Re: Re: Verhoudingen

IN de infuuszak zit volgens mij 150 ml NACl 9% voordat je het opgeloste augmentin toedient.

Roza D
Ouder - maandag 18 januari 2021

Antwoord

Hallo Roza,

Laten we eens proberen om de vraag met wiskundige precisie te beantwoorden, waarbij we de gegevens (voor zover mogelijk) precies volgens de tekst interpreteren. Je moet 2000 mg poeder aan de patiŽnt toedienen, dit is de inhoud van 2 flacons. Echter, wanneer je dit oplost in 8 ml water en dit toevoegt aan de infuuszak, dan bevat de infuuszak 158 ml vocht. Hiervan ga je (volgens de letterlijke tekst!) 150 ml toedienen. Er blijft dan 8 ml vocht in de infuuszak achter, met daarin ook wat Augmentin. Je hebt dan niet de volle 2000 mg Augmentin toegediend. Dit was wel de vraag, dus deze werkwijze is onjuist.

Je moet dus meer Augmentin oplossen in 8 ml water. Ik neem aan dat je een geheel aantal flacons moet gebruiken, anders was in de opgave wel gevraagd naar een hoeveelheid af te wegen poeder. Je lost dus 3 flacons op in 8 ml water. De concentratie Augmentin wordt dan
3000 mg/8 ml, ofwel 375 mg/ml.

Stel x is het aantal ml dat je hiervan inspuit in de infuuszak. De hoeveelheid Augmentin hierin is 375∑x mg.
Na inspuiting is het totale volume vocht in de infuuszak 150+x ml.
De concentratie Augmentin in de infuuszak is dan
375∑x/(150+x) mg/ml.

De vereiste concentratie in de infuuszak is 2000 mg per 150 ml, ofwel 2000/150=40/3 mg/ml. Immers, wanneer je van deze vloeistof 150 ml aan de patiŽnt toedient (dit is de opdracht!), dan bevat deze 150 ml precies de gewenste 2000 mg Augmentin. Het teveel aan vocht, met daarin het teveel aan Augmentin, blijft achter in de infuuszak.

Het aantal ml Augmentin-oplossing dat je in de infuuszak moet spuiten, vind je door de formule waarmee je de concentratie in de zak berekent gelijk te stellen aan de gewenste concentratie. Los dus op:

375∑x/(150+x) = 40/3

Dit is wanneer ik de opgavetekst letterlijk interpreteer.

Ik vraag me wel af of dit nu de bedoeling is. Veel eenvoudiger is om 2000 mg Augmentin op te lossen in 8 ml water, dit in zijn geheel in de infuuszak te spuiten, en vervolgens het complete volume aan de patiŽnt toe te dienen. De patiŽnt heeft dan de juiste dosis Augmentin gekregen.
Echter, de hoeveelheid toegediende vloeistof is dan 158 ml in plaats van 150 ml. Is dit verschil werkelijk relevant? Als dit zo zou zijn, dan zou ik verwachten dat het te gebruiken volume af zou hangen van bv. het lichaamsgewicht van de patiŽnt. Het zou wel heel toevallig zijn wanneer voor deze patiŽnt precies de standaard hoeveelheid van 150 ml gebruikt moet worden.
Waarom zou je zo'n omslachtige berekening uitvoeren om tot een heel nauwkeurig resultaat te komen, met grote kans op vergissingen, wanneer je voor de hoeveelheid infuusvloeistof gebruik maakt van zo'n grove standaardmaat?

Verder vind ik het vreemd dat het poeder in 8 ml water moet worden opgelost. Ik zou verwachten dat er voor het oplossen een voorschrift zou zijn met de te gebruiken hoeveelheid water per flacon. Of wordt met 'het poeder' bedoeld 'het poeder in ťťn flacon'? Dit blijkt niet uit de tekst.

En waarom wordt het poeder in water opgelost? Wanneer je deze oplossing in de infuuszak spuit, daalt de concentratie NaCl. Als het allemaal zo nauw komt, dan zou ik verwachten dat je het Augmentin in een 9% NaCl-oplossing zou oplossen, zodat de zoutconcentratie constant blijft.

Oh ja, de infuussnelheid in ml/uur bepaal je door te bedenken dat je 150 ml in 20 minuten wilt toedienen, dus 450 ml/uur. Tenzij je 2000 mg Augmentin aan een grotere hoeveelheid vocht toevoegt (bv zoals bij mijn voorbeeld tot een totaal van 158 ml), dan is de infuussnelheid 158 ml/20 minuten.

Mocht ik in het ziekenhuis belanden, dan hoop ik dat de medicatie op wat zorgvuldigere wijze wordt vastgesteld dan de wijze waarop deze vraag is geformuleerd.

GHvD
maandag 18 januari 2021

©2001-2024 WisFaq