Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Rekenen

Hallo,
Ik heb onlangs een rekenvraagje voorgeschoteld gekregen waar ik niet direct een antwoord op heb, nl.:
:360 x 120 = 3480. Wat wordt er hier toegepast?

Kris
Ouder - dinsdag 15 november 2016

Antwoord

Er wordt kennelijk een onbekend getal gedeeld door 360 en daarna wordt het resultaat met 120 vermenigvuldigd. Het netto-effect hiervan is dat het onbekende getal door 3 gedeeld is. Gezien het eindresultaat is het gezochte getal dan 3 x 3480 = 10440

MBL
dinsdag 15 november 2016

©2001-2024 WisFaq