Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Steekproevenverdeling van een populatiegemiddelde

Voor een toets die ik heb aankomende maandag moeten we het een en ander weten over verdelingen. De normale verdeling begrijp ik, maar vanaf het gedeelte waar ze het hebben over steekproevenverdelingen, populatiegemiddeldes, populatieproporties en steekproefproporties begrijp ik er niks meer van.
  1. Wat is het verschil tussen de populatieverdeling en steekproevenverdeling? En hoe moet je deze verdelingen toepassen en wanneer?
  2. Hoe kan het dat er bij een populatieverdeling ze in grote lijnen standaarddeviaties aangeven en bij de steekproevenverdeling ze heel specifiek gaan kijken? Hebben ze dezelfde standaarddeviatie?
  3. Waarvoor dient het 95%-betrouwbaarheidsinterval? En komt dit overeen met een van de andere formules?
Ik hoop enorm dat ik een uitgebreide uitleg krijg hierover want ik heb te weinig tijd om mijn leraar om deze hulp te vragen...

Met vriendelijke groet

Alexan
Leerling bovenbouw havo-vwo - zaterdag 29 oktober 2016

Antwoord

Normaal gesproken besteden we daar in de les uren aan. Betrouwbaarheidsintervallen komen aan de orde in 3 verschillende hoofdstukken. Dat is dan uitleg, opgaven maken en nog zo wat. Ik denk niet dat dit platform erg geschikt is om de lessen hier even te gaan geven. Dat is niet het idee. Dat is dan geen 'hulp bij vragen' maar (bij-)les.

Lees voor het gebruik de spelregels.

Ik heb wel een samenvatting over betrouwbaarheidsintervallen, populatieverdelingen, de steekproevenverdeling en steekproefverdeling. Goed lezen en je kunt een heel eind komen. Daarna nog concrete en/of specifieke vragen? Dan horen we 't wel.

Misschien kan je de theorie in je boek nog 's nalezen en de opgaven maken. Bij Getal en Ruimte (HAVO wiskunde A) zijn er in ieder geval 3 hoofdstukken van belang dus misschien haal je dat nog wel voor maandag?;-)

WvR
zaterdag 29 oktober 2016

©2001-2023 WisFaq