Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Commukatief wiskunde

Wat is comucatief?

Zerin
1ste graad ASO-TSO-BSO - dinsdag 2 december 2014

Antwoord

Ik denk dat je commutatief bedoelt?
Het wiskundige begrip commutativiteit betekent intutief dat bij een bewerking die wordt toegepast op twee objecten, de volgorde van beide objecten gewijzigd mag worden zonder dat dit gevolgen heeft voor het eindresultaat.
Wikipedia | Commutativiteit
Neem als voorbeeld 'optellen' of 'vermenigvuldigen'. Als a+b=c dan is b+a=c of als ab=c dan is ba=c. Helpt dat?

WvR
dinsdag 2 december 2014

©2001-2023 WisFaq