Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Meetkundige toepassingen van determinanten: 3 punten van een parallellogram zij

Er zijn 3 punten van een parallellogram gegeven: A(1,8), B(4,6) en C(2,1). Bepaal het vierde hoekpunt D. Ik weet niet goed op welke manier ik dit moet bepalen. Zou dit lukken met behulp van determinanten?

Sam Va
3de graad ASO - vrijdag 2 mei 2014

Antwoord

Hallo Sam,

Heb je al een tekening gemaakt? Daarin kan je zien dat je punt D vindt door vanuit punt A 2 naar links te gaan en 3 naar beneden (net zoals je van B naar C gaat), of vanuit punt C 3 naar links en 2 omhoog (net zoals je van B naar A gaat).

Lukt dit zo?

GHvD
vrijdag 2 mei 2014

©2001-2023 WisFaq