Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Hoe ziet een kansverdelingstabel eruit?

Jan werpt 3 keer met een dobbelsteen. Toevalsvariable Z is het aantal keren dat er 6 ogen gegooid worden.
  • Hoe ziet een kansverdelingstabel eruit?
  • Wat is de verwachtingswaarde bij deze kansverdeling?

richel
Leerling bovenbouw havo-vwo - dinsdag 2 april 2013

Antwoord

Er zijn 4 mogelijke uitkomsten: 0, 1, 2 of 3 zessen. Bereken voor elke mogelijkheid de kans.

Zo'n kansverdelingstabel ziet er dan zo uit:

aantal zessenkans
0$(\frac{5}{6})^{3}$
1$3\cdot\frac{1}{6}\cdot(\frac{5}{6})^{2}$
2$3\cdot(\frac{1}{6})^{2}\cdot\frac{5}{6}$
3$(\frac{1}{6})^{3}$

Vermenigvuldig de kansen met het aantal zessen, tel dat op en je hebt de verwachtingswaarde. Zou dat dan lukken?

WvR
woensdag 3 april 2013

©2001-2023 WisFaq