Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Fermat

Ik probeer 8051 te ontbinden in priemfactoren mbv de zg. fermat methode. Hoe kan ik het beste te werk gaan?

herman
Leerling bovenbouw havo-vwo - maandag 17 december 2012

Antwoord

1) Het kleinste getal k waarvoor k2 $\ge$ 8051 is k = 90
2) Bepaal nu k2 - 8051, (k+1)2 - 8051, (k+2)2 - 8051 enz. totdat er een kwadraat verschijnt.
Hier gebeurt dat direct want 902 - 8051 = 49
3) Het gevolg is dat 8051 = 902 - 72 = (90 + 7)(90 - 7) = 97.83

PS: weet je dat je door even te zoeken veel van je vragen direct beantwoord krijgt zonder tussenkomst van Wisfaq?

MBL
maandag 17 december 2012

©2001-2024 WisFaq