Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Matrices oplossen

Bepaal t.o.v. een orthonormaal assentselsel de vergelijking van de cirkel die door de punten A(2,-2), B(-1,-3) en C(-5,-1) gaat.

reyhan
3de graad ASO - woensdag 23 mei 2012

Antwoord

Hallo

De algemene vergelijking van de cirkel is :
x2 + y2 - 2ax - 2by + c = 0

Vul nu de 3 gegeven punten in in deze algemene vergelijking en je bekomt een stelsel van 3 vergelijkingen met a, b en c als onbekenden.
Door dit stelsel op te lossen bekom je a, b en c.
Ok?

LL
donderdag 24 mei 2012

©2001-2024 WisFaq