\require{AMSmath}Aardbevingen

Hallo Wisfaq,
De aardbeving van vandaag in Japan vertegenwoordigt een echte energetiosche explosie.
De kracht wordt gemeten door een formule die luidt als volgt:
1,5 M= log(E/(2,5*104) met M de magnitude volgens Richterschaal en E de energie in Joules...
Ik neem M=8,9, en stel vast na berekening dat :
1,5*8,9=log E/2,5*104
of E/(2,5*104)=10^1,5*8,9
E= 2,5*1044*10^1,5*8,9
E 5,60*10^17 Joules wat een enorme grote hoeveelheid aan energetische ontwikkeling vootrstelt.
De vrijgekomen energie is zo groot dat ik bijna twijfel aan mijn berekeningen ...
Groeten ,
Rik

Rik Le
Iets anders - vrijdag 11 maart 2011

Antwoord

De energie is inderdaad zo groot, zie ook op Wiki (engels)
Er zit wel een klein rekenfoutje:
E= 2,5104410(1,58,9) = (2,5 4) 104+(1,58,9) = 10 1017,35 = 100,351018=2,281018

TvR
woensdag 16 maart 2011

©2001-2022 WisFaq