\require{AMSmath}Normaalversnelling

De normaalversnelling is die altijd naar binnen gericht want ik zoek een oplossing voor de vraag waarom raakt de snelheid aan de baan en waarom is de versnelling altijd naar de binnenkant van de baan gericht?

Jo
Student universiteit - dinsdag 3 december 2002

Antwoord

Hoi,

Je hebt het over snelheid. Dit is de positieverandering per tijdseenheid. Als vector u(t) de positie op tijdstip t voorstelt, dan is de (ogenblikkelijke) snelheid op tijdstip t gegeven door lim((u(t+dt)-u(t))/dt,dt0)=u'(t). Als je dit vectorieel bekijkt dan zie je dat u(t+dt)-u(t) voor dt0 steeds meer aansluit op de baan van u(t), zodat u'(t) uiteindelijk raakt aan de baan.

De versnelling is de snelheidsverandering per tijdseenheid. De componente hiervan die loodrecht op de baan staat, is per definitie de normaalversnelling. Soms is er nog een andere componente, zodat de versnelling als geheel niet per se loodrecht op de baan moet staan.

Groetjes,
Johan

andros
dinsdag 3 december 2002

©2001-2022 WisFaq