Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Bewijs toegevoegde van de som van twee compleze getallen

Ik ben op zoek naar het bewijs dat het toegevoegde van de som van twee complexe getallen gelijk is aan de som van de toegevoegde complexe getallen. Help? Bij voorbaat dank.

Dries
3de graad ASO - donderdag 17 januari 2008

Antwoord

Noem de complexe getallen z = a + b.i en w = c + d.i
De som is z + w = (a + c) + (b + d).i en de toegevoegde (geconjugeerde) hiervan is dan (a + c) - (b + d).i ofwel ( a - b).i + (c - d).i en dat is precies de som van de twee toegevoegden afzonderlijk genomen.

mbl

MBL
donderdag 17 januari 2008

©2001-2024 WisFaq