\require{AMSmath}Tegengewicht

Hoeveel tegengewicht heb ik nodig als een voorwerp van 5 KG op 2 meter hoogte en 1,5 m uit het loodpunt hangt?

Andre
Ouder - donderdag 8 november 2007

Antwoord

Bedoel je dit?

q52941img1.gif

De som van de krachten op de twee (groene) touwen moet in de richting van de (rode) staf staan. Dus ?/5 = 1,5/2

os
vrijdag 9 november 2007

©2001-2022 WisFaq