Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Wie bedacht het symbool voor pi?

Wie bedacht het symbool p?

freek
Leerling bovenbouw havo-vwo - dinsdag 18 april 2006

Antwoord

p is de zestiende letter van het Griekse alfabet. Wie dat bedacht heeft...
Maar p als de verhouding tussen omtrek en middellijn van de cirkel: dat was William Jones (1675-1749), in zijn in 1706 verschenen boek: Synopsis Palmariorum Matheseos (een nieuwe inleiding tot de wiskunde).
Zie verder onderstaand (Nederlands) artikel.

Zie 300 jaar pi (PDF-bestand)

dk
dinsdag 18 april 2006

©2001-2024 WisFaq