\require{AMSmath}

Een lijn door drieen delen

hallo

hoe moet je een lijn door drieen delen en je mag niet meten dus met een paser maar je mag wel lijnen treken met je geodriehoek maar je mag er niet mee meten hoe moet ik dan een lijn door driee delen

Groetjes anne

Anne K
Leerling bovenbouw havo-vwo - donderdag 13 april 2006

Antwoord

Je wilt een lijnstuk in drie gelijke delen delen.
Dat kan als volgt:
Laten we het ene eindpunt van het lijnstuk A noemen en het andere eindpunt B.
Trek nu door A een lijn die een hoek maakt met AB.
Neem een willekeurige afstand tussen de passerpunt en het passerpotlood.
Zet de passerpunt op A. Pas nu drie keer de "paaserafstand" af op de hulplijn. (Dus cirkel om, verplaats je passerpunt naar het nieuwe punt, weer omcirkelen, en dan nog een keer). Noem de drie gevonden punten E,F en G
Verbind nu het derde gevonden punt op de hulplijn (G dus) met B.
Trek nu lijnen door E en F evenwijdig met GB. Waar deze AB snijden liggen de deelpunten van AB.

hk
donderdag 13 april 2006

©2001-2022 WisFaq