\require{AMSmath}Parametervoorstelling

Hallo, ik moet voor wiskunde een PO maken over parameters, een parametervoorstelling ziet er als volgd uit:
X(t)= a+b cos(ct+d) en Y(t)=e+fsin(gt+h).
Over a,b,c,d,e,f,g en h moet ik uitspraken doen over de effecten van deze constanten, dat lukt alleen niet voor d en h. Kunt U mij vertellen waarvoor deze zijn en wat het effect is. Alvast bedankt
(ps: zou het antwoord in het nederlands kunnen)

henk
Leerling bovenbouw havo-vwo - woensdag 5 juni 2002

Antwoord

Kijk naar t=0. Zonder 'd' en 'h' start x(t)=a+b (ongeacht de keuze van c) en y(t)=e. Dus het startpunt is (x,y)=(a+b,e). Door 'd' en 'h' te veranderen kan je een ander startpunt kiezen... als je t=0 als startpunt kiest tenminste... ik bedoel je bepaalt daarmee als het ware de 'starthoek', als u begrijpt wat ik bedoel...

WvR
woensdag 5 juni 2002

©2001-2022 WisFaq