\require{AMSmath}

Algoritmen

Geachte medewerk(st)er(s),

Voor het uitoefenen van één van mijn hobby's is het noodzakelijk om algorithmen te kunnen berekenen. Nu is het voor mij echter al een zeer lange tijd geleden dat ik Wiskunde heb gehad. Ik ben 40 jaar en dus al geruime tijd van school af.

Zou mogelijk één van u de moeite willen nemen mij het één en ander uit te leggen of weet u mogelijk een site waar ik over dit onderwerp een duidelijke uitleg kan vinden.

D. van
Iets anders - vrijdag 19 april 2002

Antwoord

Ik heb geen idee wat er bedoeld kan worden met "algoritmen berekenen".
Algoritmen zijn niets anders dan "recepten" waarmee je, ongeveer zonder nadenken, tot een bepaald resultaat komt.

Zo'n algoritme is er bijvoorbeeld om de Grootste Gemene Deler (GGD) van twee getallen te bepalen. Wie het algoritme kent (zeg maar het trucje) kan het.
Kortom: laat nog even weten wat je precies bedoelt.

Zie voorbeelden

MBL
vrijdag 19 april 2002

©2001-2022 WisFaq