Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Som van 2 bouwstenen in piramidestructuur

In een piramide zijn alle bouwstenen genummerd met de som van de 2 bouwstenen waarop ze rusten.
            ?

? 37

16 ? 23

? ? ? 14

? ? 1 ? ?
Let wel : Op deze piramide mag ieder getal slechts éénmaal voorkomen! Nu is het zo dat 23 + 14 = 37 maar het getal 14 is reeds gebruikt. Zit er een fout in de opgave of is er toch nog een oplossing?

Guy Va
Iets anders - maandag 19 juli 2004

Antwoord

Volgens mij kan het niet anders zijn dat het vraagteken tussen 16 en 23 het getal 14 zal moeten worden, dus als dat niet mag houdt het op... 't Is eigenlijk een absurde voorwaarde omdat de oplossing eenduidig bepaald is... toch? Er is verder geen keus!

WvR
maandag 19 juli 2004

©2001-2024 WisFaq