Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

4(ABCD) = DCBA

Zoek uit welke cijfers A, B, C en D zijn in het geval 4(ABCD) = DCBA.
Wij snappen deze opgave niet, hebben jullie misschien een uitleg?

Belle
Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo - woensdag 9 juni 2004

Antwoord

Die A t/m D stellen cijfers voor... je moet daar dus cijfers invullen zodat dat sommetje klopt.
Dus zoiets als 3124=4(4213), maar dan anders.
Veel plezier ermee...

WvR
woensdag 9 juni 2004

 Re: 4(ABCD) = DCBA 

©2001-2024 WisFaq