Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Enquêteomvang en validiteit

Hallo meneer/ mevrouw,

Wij zijn bezig met een afstudeeropdracht mbt klanttevredenheid. Nou hebben we een enquête de deur uitgedaan naar alle kandidaten van de organisatie (dit zijn er 160). Onze respons is momenteel 41 stuks. Is dit voldoende om valide uitspraken te kunnen doen over de resultaten hiervan?

Natuurlijk hebben we al gekeken op de website en naar de vraagstellingen van andere studenten (en die lijken allemaal veel op elkaar), maar er worden veelal verschillende formules gehanteerd om tot een antwoord te komen. Wij hebben een formule, te weten: (2500*N*(1.96)2) / (25(N-1))+(2500*(1.96)2) om de steekproefomvang te berekenen, maar is deze toepasbaar in ons geval?

Na het lezen van alle vragn van andere studenten, boeken en websites begint het allemaal een beetje te dwarrelen. Hopelijk kunnen jullie ons uit dit lijden verlossen zodat wij speodig met ons analyse-onderzoek verder kunnen.

alvast vriendelijk bedankt en we zien jullie reactie met plezier tegemoet.

Hans en Peter

Peter
Student hbo - donderdag 15 april 2004

Antwoord

Die validiteit of beter gezegd -nauwkeurigheid- is bij een respons van 41 behoorlijk slecht, dat is jullie overigens niet echt aan te rekenen omdat de populatie slechts uit 160 bestaat.
Blijft het feit dat je op basis van deze 41 geen nauwkeurige kwantitatieve uitspraken kunt doen. Ook uitspraken waarbij je zegt dat op een aspect beter gescoord dan op een ander aspect zijn wellicht erg onbetrouwbaar. Dat betekent dat je je de vraag moet stellen of het nog wel zin heeft om dit onderzoek als kwantitatief te willen beschouwen.

Met vriendelijke groet

JaDeX

jadex
zondag 18 april 2004

©2001-2024 WisFaq