\require{AMSmath}

Tetromino's


Hoe moet je dit aantonen?
Toon aan dat een axb-bord, waarbij a groter of gelijk aan 2 en b groter of gelijk aan 2, overdekt kan worden met l-tetromino's als ab deelbaar is door 8
alvast bedankt

evelyn
Leerling bovenbouw havo-vwo - dinsdag 19 maart 2002

Antwoord

Een vraag die voorkwam op de puzzelkalender 1999 van de stiching Vierkant voor Wiskunde.

Kijk naar het antwoord van zondag 27 juni.

Kijk op: kalender 1999.

jr
donderdag 21 maart 2002

©2001-2022 WisFaq