Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Meneer Bean op een roltrap

Hoi,

Als meneer Bean stilstaat op een roltrap is hij na 60 sec. boven. Als de roltrap stilstaat en meneer Bean loopt erop is hij na 90 sec. boven. Na hoeveel sec. is meneer Bean boven als hij loopt op de bewegende roltrap?

a 30
b 36
c 45
d 50
e 75

kim
Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo - zondag 4 januari 2004

Antwoord

Stel de roltrap is 6 meter hoog, hoe snel gaat meneer Bean dan op de stilstaande roltrap? En op de bewegende roltrap?
En hoe snel gaat hij dan als hij op de roltrap loopt?
Hoe lang duurt het dan?

hk
zondag 4 januari 2004

Re: Meneer Bean op een roltrap

©2001-2024 WisFaq