Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Samengestelde interest

iemand krijgt een uitkering van ? 4.000,- per half jaar. De termijnen
vervallen aan het eind van elk halfjaar, voor het eerst op 30 juni 2000.
De looptijd van de uitkering bedraagt 5 jaar.

Hoe moet ik hier de contante waarde berekenen op 1 januari 1998 uitgaande van een samengestelde interest ?

Meliss
Leerling mbo - maandag 2 juni 2003

Antwoord

Beste Melissa,

Ik begrijp nog steeds de vraag niet helemaal. Ik zal het dan oplossen zoals ik denk dat het is. Desnoods kan je zelf enkele aanpassingen doen, of laten weten wat het dan wel moet zijn.

Er zijn 10 halfjaarlijkse uitkeringen (gedurende 5 jaar), waarvan de eerste plaatsvindt op 30 juni 2000. De periode 1 januari 1998 tot 30 juni 2000 wordt er niets uitgekeerd en ontstaat er enkel rente op het uitstaande bedrag
  1. waarde op 30 juni 2000 = q11943img1.gif
    met M = 4.000
    n = 5 jaar
    p = halfjaarlijks intrestpercentage (niet gekend)
    = (√1 + jaarlijkse intrest) - 1

  2. contante waarde op 1 januari 1998 = waarde 30 juni 2000 / (1 + p)5
Zie ik het zo juist? Anders laat je het maar weten.

Groetjes,

Tom

tg
dinsdag 3 juni 2003

©2001-2024 WisFaq