Koninklijke bibliotheek

WisFaq wordt gearchiveerd en duurzaam opgeslagen. Het archiveren zal voor het eerst gebeuren vanaf 12 december 2015. Daarna zullen regelmatig opeenvolgende versies opgenomen worden.

Aan gebruikers van het archief zal in een disclaimer duidelijk kenbaar worden gemaakt, dat de auteursrechten berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden en dat zij voor commercieel gebruik van de gearchiveerde websites toestemming van de rechthebbenden nodig hebben.

Daarnaast zal duidelijk worden vermeld dat het een door de KB gearchiveerde versie betreft en zal er een verwijzing naar de originele website worden opgenomen.

© 2024 WisFaq.nl