Antwoord opgave 4


De onbekend zijde is de wortel van 112. Dus de onbekende zijde is $\sqrt{112}=4\sqrt{7}$.

© 2019 WisFaq.nl