Domein en bereik

De verzameling van alle originelen heet domein en de verzameling van beelden heet bereik.

Intervalnotatie

Voorbeelden:

$[-3,4]$ alle getallen van -3 tot en met 4
$<-3,4]$ alle getallen tussen -3 en 4 of 4 zelf.
$<-5,\to>$ alle getallen groter dan -5
$[-5,\to>$ alle getallen groter of gelijk aan -5
<$\leftarrow$,$\sqrt{2}$] alle getallen kleiner of gelijk aan $\sqrt{2}$

Voorbeeld

Opdracht Oplossing Grafiek

Gegeven is de functie:

$f:x \to x^2-x$

Met Df = [-1,3>

De grafiek is een parabool.

f(-1) = 2
f(3) = 6

Symmetrie-as: x = $\frac{1}{2}$
Minimum is f($\frac{1}{2}$) = $-\frac{1}{4}$

Bepaal het bereik Het bereik is [$-\frac{1}{4}$,6> Wat kan y zijn ?

©2002-2007 WisWijzer

F.A.Q.

© 2024 WisFaq.nl