WisFaq!

\require{AMSmath} geprint op dinsdag 27 september 2022

Significantie waarden verschillende steekproeven met overlap

Ik heb voor mijn stage-onderzoek twee steekproeven: één waar ik alleen een vragenlijst over heb gedaan (n=12) en één waar ik diezelfde vragenlijst en interviews over heb gedaan (n=23). Die 12 participanten van de eerste groep zitten dus ook in de tweede groep, samen met de participanten die niet hebben deelgenomen aan de interviews.

Ik wil weten of de waarden (gemiddelden, percentage per gekozen antwoord, etc.) van de steekproef (n=12) significant verschillen van de steekproef (n=23). Hoe reken ik dat uit?

Kan dit met -Test Calculator for 2 Independent Means bijvoorbeeld?

Omdat de tweede steekproef dus deels overlapt met de eerste steekproef, is dat dan wel een onafhankelijke t-toets te noemen? Is het überhaupt een t-toets?

Ik hoor het heel graag!
Groet, Julia

Julia
12-7-2021

Antwoord

Begrijp ik het goed dat die 12 ook in die 23 zitten. Dan heb je dus 12 en 11 als verschillende steekproeven.

Jouw steekproeven zijn hoogstwaarschijnlijk veel te klein om statistisch significantie mee aan te tonen. Die t test met steekproeven van 12 en 23 mag nooit. Omdat die 12 ook in die 23 zitten is er geen sprake van onafhankelijkheid. Dit zo toepassen werkt significantie zelfs tegen. Aan de normaliteitseis zal vast niet voldaan zijn bovendien mag je die t test eigenlijk pas uitvoeren met liefst twee keer n$>$100 in ieder geval twee keer n$>$30. Verder gaat die t toets bij fracties natuurlijk ook niet op. Helaas lijkt mij dat er zo weinig van te maken valt.

Ik had eventueel wel verder willen meekijken maar helaas heb je op mijn mailtje van 12-7 niet geantwoord. Daarom sluiten we nu deze vraag.

Met vriendelijke groet
JaDeX

jadex
14-7-2021


© 2001-2022 WisFaq
WisFaq - de digitale vraagbaak voor het wiskunde onderwijs - http://www.wisfaq.nl

#92491 - Steekproeven - Student universiteit