WisFaq!

\require{AMSmath} geprint op woensdag 4 augustus 2021

Oefening 25

Gegeven de rechten a en b met vergelijking a: x+(p+1)y=a en b: px+2y=p+6. bepaal de waarde van p zodanig dat:
  1. a en b evenwijdig en verschillend zijn
  2. a en b samenvallen
  3. a en b loodrecht op elkaar staan, bereken ook de co÷rdinaten van dit punt

Eline
9-6-2021

Antwoord

1. Coefficienten voor de x en de y moeten een veelvoud van elkaar zijn. Dus (1,p+1) en (p,2).Twee oplossingen p=1 en p=-2. Antwoord bij 2. vervolgens hier uitzonderen.
2. Zie 1. maar dan ook hetzelfde veelvoud bij de constanten, maar eh ......... klopt die =a wel bij de eerste lijn?
3. Inproduct wellicht?

jadex
10-6-2021


© 2001-2021 WisFaq
WisFaq - de digitale vraagbaak voor het wiskunde onderwijs - http://www.wisfaq.nl

#92349 - Lineaire algebra - 2de graad ASO