WisFaq!

\require{AMSmath} geprint op donderdag 6 augustus 2020

Welke toets gebruiken voor significantie?

Op onze school willen we het volgende gaan onderzoeken:We hebben alle data hiervoor verzameld en willen nu de gemiddelden per leerling naast elkaar leggen en kijken of er een significant verschil is tussen bijvoorbeeld het eindcijfer van een leerling in havo 4 voor wiskunde en het SE cijfer voor wiskunde in havo 5.Alvast bedankt voor het meedenken!

Robert
4-2-2020

Antwoord

Hallo Robert,

Ik neem aan dat je wilt weten of cijfers systematisch hoger of juist lager zijn geworden bij het tweede meetmoment. Dan lijkt het me juist een voordeel dat je niet naar het gemiddelde van de hele groep kijkt, maar in plaats daarvan naar de verschillen per leerling.

Neem als voorbeeld het extreme geval dat enkele leerlingen in 4-HAVO een 1 halen en in 5-HAVO een 2, andere leerlingen gaan van 5 naar 6 en weer andere leerlingen van 9 naar 10. Duidelijk is dat er dan een significante verbetering is van de cijfers: alle leerlingen gaan een punt vooruit. Een gepaarde t-toets toont dit systematische verschil.

Wanneer je eerst voor zowel 4-HAVO als 5-HAVO de cijfers middelt, dan zal dit gemiddelde ook met 1 zijn toegenomen. Echter, de spreiding binnen beide groepen zo groot dat dit verschil nu niet significant is.

Dit laatste is te begrijpen wanneer je bedenkt dat bij deze tweede werkwijze de berekening 'niet kan weten' welk 2e cijfer hoort bij welk 1e cijfer. Het kan dus zijn dat een leerling die eerst een 1 had naar een 10 is gegaan, een andere leerling van 9 naar 6 en een derde leerling weer van 5 naar 2. In dat geval zou er geen systematische verhoging van de cijfers zijn.

GHvD
4-2-2020


© 2001-2020 WisFaq
WisFaq - de digitale vraagbaak voor het wiskunde onderwijs - http://www.wisfaq.nl

#89101 - Statistiek - Docent