WisFaq!

\require{AMSmath} geprint op dinsdag 15 juni 2021

Ontbinden van tweetermen

Wat houdt ontbinden van tweetermen in?

Emiel Engelsman
27-12-2001

Antwoord

Een belangrijk soort tweeterm die je kan ontbinden heeft de vorm a2-b2. Hiervoor kan je schrijven: (a-b)(a+b)
Uiteraard kan je voor a en b van alles nemen.
Voorbeeld:
4x2-64=(2x-8)(2x+8)

Maar er zijn natuurlijk meer tweetermen die je kan ontbinden:
x2+3x=x(x+3)
12x+6=6(2x+1)
14a3b8+7a2b4=7a2b4(2ab4+1)
Enz..

Zie Ontbinden in factoren [http://www.wiswijzer.nl/pagina.asp?nummer=76]

WvR
27-12-2001


© 2001-2021 WisFaq
WisFaq - de digitale vraagbaak voor het wiskunde onderwijs - http://www.wisfaq.nl

#878 - Formules - Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo