WisFaq!

geprint op zondag 25 augustus 2019

Combinaties en permutaties

Ik snap het antwoord niet, omdat als je 13/16 goed hebt, en dan doe je 16C13 (op je rekenmachine), kom je uit op 560, maar het antwoord zegt dat je 14, 15 of 16 goede antwoorden kan hebben.

'Voor een toelatingstest moeten 16 tweekeuzevragen worden beantwoord. Hoeveel mogelijkheden zijn er met meer dan 13 juiste antwoorden?'

Arash
6-3-2019


Antwoord

Je kunt 14, 15 of 16 antwoorden goed hebben. Dat zijn steeds combinaties, dus 14 uit 16, 15 uit 16 plus 16 uit 16.

$
\left( {\begin{array}{*{20}c}
{16} \\
{14} \\
\end{array}} \right) + \left( {\begin{array}{*{20}c}
{16} \\
{15} \\
\end{array}} \right) + \left( {\begin{array}{*{20}c}
{16} \\
{16} \\
\end{array}} \right) = 137
$

Het antwoord is 137.

Die $
\left( {\begin{array}{*{20}c}
{16} \\
{13} \\
\end{array}} \right)
$ van jou is het aantal manieren voor 13 goed van de 16, maar dat was niet de vraag. De vraag was naar meer dan 13 goed.

WvR
6-3-2019


© 2001-2019 WisFaq
WisFaq - de digitale vraagbaak voor het wiskunde onderwijs - http://www.wisfaq.nl

#87696 - Telproblemen - Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo