WisFaq!

\require{AMSmath} geprint op zaterdag 22 februari 2020

Vraagstuk minimaliseren oppervlakte

Een lijnstuk AB meet 6 cm. Een punt C verplaatst zich tussen de punten A en B. Op het lijnstuk AC construeert men een vierkant ACDE en op het lijnstuk CB een rechthoek CBFG waarvan de hoogte (= BF) het dubbele is van de basis (= CB).

Christophe
13-2-2019


Antwoord

Hallo Christophe,

Stel de lengte AC gelijk aan x, dan is CB=6-x.
De oppervlakte van het vierkant ACDE is dan x2, de oppervlakte van rechthoek CBFG is 2(6-x)(6-x).
Lukt het hiermee?

GHvD
13-2-2019


© 2001-2020 WisFaq
WisFaq - de digitale vraagbaak voor het wiskunde onderwijs - http://www.wisfaq.nl

#87613 - Vlakkemeetkunde - 3de graad ASO