WisFaq!

\require{AMSmath} geprint op donderdag 28 oktober 2021

Voorwaardelijke kansen

Bij een populariteitsenquête over een bepaalde politicus is onderzocht hoeveel procent van de bevolking tevreden is over deze persoon.

Na uitgebreid onderzoek kwam vast te staan dat 40% van de bevolking tevreden (T) was en dat 60% van de bevolking ontevreden (O) was.

Verder bleek dat onder de jongeren (J) de ontevredenheid groter was dan onder de ouderen (OUD). Van de jongeren was namelijk 70% ontevreden. Gegeven is dat de totale bevolking voor 25% uit jongeren bestaat. De groep ouderen vormt dus 75% van de bevolking.

Hoe kan ik deze gegevens vertalen naar een tabel? Dit lijkt mij niet juist.
         J      OUD    Totale bevolking
T 0,16 0,24 0,40
O 0,24 0,36 0,60
0,40 0,60 1,00

Simone
12-12-2018

Antwoord

Het lijkt me dat kolom J moet optellen tot $0{,}25$ en kolom OUD tot $0{,}75$.
En in cel (O,J) moet $0{,}70\times0{,}25$ staan. Daarna volgt de rest vanzelf.

kphart
12-12-2018


© 2001-2021 WisFaq
WisFaq - de digitale vraagbaak voor het wiskunde onderwijs - http://www.wisfaq.nl

#87262 - Kansrekenen - Student hbo