WisFaq!

\require{AMSmath} geprint op woensdag 20 oktober 2021

Ontbinden in factoren

Hoe los je de vergelijking 2(x+1)(x-3)=0 op?

larissa
2-11-2017

Antwoord

Bij het oplossen van tweedegraads (of hogere graads) vergelijkingen gebruik je vaak een belangrijke eigenschap van vermenigvuldigen.

Als $ab=0$, dan geldt:
$a=0$ of $b=0$

Dat betekent dat als een product (het resultaat van een vermenigvuldiging) de waarde nul heeft, minstens n van de factoren (de 'dingen' die je met elkaar vermenigvuldigt) nul moet zijn.
Dit kun je gebruiken om vergelijkingen op te lossen.

In dit geval kan $x+1$ gelijk aan nul zijn of $x-3$ kan gelijk aan nul zijn. Je krijgt dan:

$2(x+1)(x-3)=0$
$x+1=0$ of $x-3=0$
$x=-1$ of $x=3$

Vergelijking opgelost!

WvR
2-11-2017


© 2001-2021 WisFaq
WisFaq - de digitale vraagbaak voor het wiskunde onderwijs - http://www.wisfaq.nl

#85189 - Vergelijkingen - Leerling bovenbouw havo-vwo