WisFaq!

\require{AMSmath} geprint op maandag 3 augustus 2020

Reduceren van krachten (wetenschap fysica)

Ik toon het liever met het prentje maar ik kan een vraag niet oplossen nl. het reduceren van krachten.

Reduceer het systeem van krachten zich oefend op de balk (fig) naar een kracht in A en een koppel.

Voor mij zal het genoeg zijn om te weten hoe je dat in het algemeen moet oplossen, welke formule hiervoor gebruikt wordt.

Heel erg bedankt!

Lisa
12-7-2015

Antwoord

Hallo Lisa,

Als ik het meegestuurde plaatje goed gelezen heb, gaat het om deze situatie:

q76017img1.gif

De resulterende kracht in A is gelijk aan de som van de gegeven krachten. Wanneer we verticaal omhoog als positieve richting kiezen, dan geldt dus:

FA=100+400+200-600 = 100 N

Het moment in A is gelijk aan de som van de momenten van de gegeven krachten ten opzichte van punt A. Het moment van een kracht is de grootte van de kracht, vermenigvuldigd met de afstand tussen werklijk van die kracht tot het punt.
De werklijn van de meest linker kracht gaat door punt A, de afstand tussen werklijn en punt A is nul, dus deze kracht oefent geen moment uit.
Voor de overige krachten geldt (we kiezen tegen de klok in als positief):

MA=100·4+400·8+200·12 = 6000 Nm

We krijgen dus:

q76017img2.gif

Je geeft aan dat het systeem van krachten gereduceerd moet worden tot één enkele kracht in A en een koppel. In deze zin is de term 'koppel' niet helemaal juist: een koppel bestaat uit twee even grote, maar tegengesteld gerichte krachten. Zo'n stel krachten levert een zeker moment (grootte van één van de krachten maal loodrechte afstand tussen de werklijnen). Maar niet elk moment wordt geleverd door een koppel, de situatie in deze opgave is hiervan een voorbeeld.

GHvD
12-7-2015


© 2001-2020 WisFaq
WisFaq - de digitale vraagbaak voor het wiskunde onderwijs - http://www.wisfaq.nl

#76017 - Anders - Student Hoger Onderwijs België