WisFaq!

\require{AMSmath} geprint op woensdag 26 januari 2022

Parametervoorstelling

Wat zijn parametrische vergelijkingen van krommen en oppervlakken?

michiel wisse
24-12-2002

Antwoord

Nemen we als voorbeeld een bol. Je kunt de bol 'beschrijven' met:
x2+y2+z2=r2

Je kunt ook met een parametervoorstelling een bol beschrijven:
x=rĚcosqsinf
y=rĚsinqsinf
z=rĚcosf

Zie meer informatie [http://mathworld.wolfram.com/Sphere.html]

WvR
31-12-2002


© 2001-2022 WisFaq
WisFaq - de digitale vraagbaak voor het wiskunde onderwijs - http://www.wisfaq.nl

#6139 - Ruimtemeetkunde - Student hbo