WisFaq!

\require{AMSmath} geprint op dinsdag 24 mei 2022

Wat is een stroomdiagram?

Wat is een stroomdiagram precies en waar wordt het voor gebruikt?
Alvast bedankt!

Tessa
15-11-2002

Antwoord

In een stroomdiagram wordt de gebruiker door het stellen van steeds n vraag naar een bepaald eindresultaat geleid.

Je ziet ze bijvoorbeeld bij het invullen van een aanvraagformulier voor mogelijke belastingteruggave.

Bovenaan in het diagram staat dan een rechthoek met daarin een vraag; gevraagd wordt bijvoorbeeld "bent u gehuwd?"
Aan de onderkant en aan de rechterzijkant van de rechthoek lopen verbindingslijntjes naar nieuwe rechthoeken.
Is je antwoord op de vraag nu "ja", dan volg je het lijntje naar de rechthoek eronder, is je antwoord "nee", dan ga je naar de rechthoek aan de zijkant.
In deze nieuwe rechthoeken staat ook weer n vraag en afhankelijk van je antwoord ga je f weer naar een rechthoek eronder f je gaat weer een rechthoek naar rechts. Op die manier doorloop je dus een bepaald traject en tenslotte eindig je in een laatste rechthoek. De belastingdienst weet dan precies in welke categorie ze je moet stoppen.

Dit niet wiskundige voorbeeld geeft hopelijk aan wat je je moet voorstellen bij een stroomdiagram.

Binnen de wiskunde en binnen de informatica komen ze ook voor.
Stel je maar een rechthoek voor met daarin de tekst "kies drie getallen a,b en c"
Vervolgens ga je naar de volgende rechthoek waarin staat: bereken b2 - 4ac.
In de daaropvolgende rechthoek staat: is b2 - 4ac < 0?
Op deze vraag kun je alleen maar met "ja" of "nee" antwoorden.
Als je antwoord "nee" luidt, dan zou je nu naar een volgende rechthoek geleid kunnen worden waarin staat: de vergelijking ax2 + bx + c = 0 is onoplosbaar.
Zou je antwoord "ja" geweest zijn, dan zou je naar een andere rechthoek geleid worden, waarin dan de oplossingen van de vergelijking ax2 + bx + c = 0 staan, op basis van de abc-formule.
Zo stroom je als het ware door een serie rechthoeken waarmee je stap voor stap tot een eindconclusie komt.

MBL
15-11-2002


© 2001-2022 WisFaq
WisFaq - de digitale vraagbaak voor het wiskunde onderwijs - http://www.wisfaq.nl

#5399 - Anders - Leerling bovenbouw havo-vwo