WisFaq!

\require{AMSmath} geprint op zaterdag 3 juni 2023

Re: Chaotische systemen

Dag Oscar,
Ik heb als oud meteoroloog op de luchthaven van Brussel Nationaal een cursus van 2 weken gevolgd in Reading, Het Europese Cenrum voor Weersvoorspellingen op middellange termijn. In 1986 was dat een voorspelling voor 10 dagen.
Er werd toen gewerkt met ongeveer 9000 weerkundige waarnemingen en een systeem van 63 differentiaalvergelijkingen moesten, telkens als er een voorspelling moest gemaakt worden, opgelost worden. Een gigantisch werk.
Als er dan al waarnemingen waren konden die ook fouten bevatten, zeker op cruciale plaatsen over de Oceaan, waar men inderdaad over weing gegevens beschikte.
Op een hoogte van 5000 meter is er omzeggens geen wrijving meer en kon de configuratie goed vergeleken worden met de grondsituatie.
Als er ook maar enkele waarnemingen waren die een kleine afwijking van de wind gaven in hun waarneminge(door schommeling van een schip bijvoorbeeld...) dan kwam dat wiskundig model in het gedrang.
We stelden toen, met studies van weersituaties uit het verleden ,vast dat , bij het verwerken van van de waarnememingen op de Computer , er rekenfouten optraden met als gevolg dat we bijvoorbeeld na 4 dagen een depressie vonden over Portugal in plaats van een anticycloon...Het is als met een kettingvermenigvuldigng waar men steld dat 2 x6= 12 is en 12x3=37 en je bent vertrokken....in een foutieve analyse.
De 63 differentiaalvergelijkingen( van de tweede orde en partieŽl !!!) kwamen overeen met de 63 golven( combinatie van een warmtefront en een koufront die samen een systeem vormen) die op een bepaalde breedtegraad weerhouden werden voor de studie van deze weersvoorspellingen.
Het is allemaal zo lang geleden ,maar dat zijn nog elementen die mij zijn bijgebleven.
Dus zelf zo een systyeem klaarstomen, lijkt mij niet te overbruggen.Daarvoor besdchikten wij toen over een CRAY computer, de grootste ter wereld in die tijd...
Ik weet niet of dit voor ROOS enige hulp kan betekenen.
Met vriendelijke groeten,

Rik Lemmens
28-9-2007

Antwoord

Ja precies.

os
28-9-2007


© 2001-2023 WisFaq
WisFaq - de digitale vraagbaak voor het wiskunde onderwijs - http://www.wisfaq.nl

#52261 - Anders - Ouder