WisFaq!

\require{AMSmath} geprint op vrijdag 3 december 2021

Vergelijking van een cirkel

Wat wordt precies bedoeld met de vergelijking van een cirkel en welke informatie heb ik nodig om deze vergelijking te kunnen vinden?

Mo
24-10-2002

Antwoord

Er zijn verschillende mogelijkheden. In een assenstelsel (xOy) kan je een cirkel 'beschrijven' met de vergelijking:

(x-a)2+(y-b)2=r2

Hierbij is (a,b) het middelpunt en r de straal van de cirkel.

Voorbeeld
Ik wil een cirkel 'beschrijven' met M(1,2) en r=3. Dan geldt:
(x-1)2+(y-2)2=32Hopelijk kan je hiermee verder...

WvR
24-10-2002


© 2001-2021 WisFaq
WisFaq - de digitale vraagbaak voor het wiskunde onderwijs - http://www.wisfaq.nl

#4950 - Analytische meetkunde - Student universiteit